O nás

Nakladatelství a vydavatelství CLARTON

Nakladatelství a vydavatelství CLARTON

Vydavatelství a nakladatelství CLARTON spol. s r.o. bylo založeno v roce 1993. Hlavním předmětem podnikání společnosti je vydávání zvukových záznamů na CD.

Společnost se zaměřuje na vydávání nosičů s klasickou hudbou a koncertní dechovou hudbou. Od samého počátku klade důraz na kvalitu nahrávky, od výběru špičkových interpretů přes špičkové nahrávací týmy až ke kvalitním kopiím, mimořádnou pozornost věnuje obsahovému i grafickému zpracování tiskovin.

Katalog vydavatelství obsahuje na 50 titulů špičkových nahrávek předních českých umělců. Jsou mezi nimi zpěvačky Eva Urbanová, Dagmar Pecková, Lucie Bílá, Zdena Kloubová, houslisté Pavel Šporcl, Josef Suk, Ivan Ženatý, Jaroslav Svěcený, klavírista Jan Simon, harfistka Jana Boušková, dirigenti Jiří BělohlávekPražskou komorní filharmonií a Vladimír Válek se Symfonickým orchestrem Českého rozhlasu, Pražský filharmonický sbor, Ústřední hudba Armády České republiky, Hudba Hradní stráže a Policie České republiky a mnozí další.

Vedle populárních skladeb zejména českých skladatelů se vydavatelství zaměřuje i na dosud nevydané tituly všech hudebních epoch, největším úspěchem je např. komplet harfových koncertů českého skladatele 18. století Jana Křtitele Krumpholtze s Janou Bouškovou, poprvé na CD vydaná kantáta Antonína Dvořáka Americký prapor v hvězdném obsazení (mj. Eva Urbanová), objevená dechová kvinteta Antonína Rejchy, nesmírně populárního českého emigranta ve Francii 18. století (nahráli členové České filharmonie) a mnohé jiné. Nahrávky koncertní dechové hudby vzbudily velký ohlas pro svou kvalitu zejména v zahraničí (tituly Classics, Czech Classics, Prague Panorama). Nejnověji připravuje tematické kompilace a komplety, které jsou pro svůj populární charakter určeny pro nejširší veřejnost a pro zahraniční turisty.

Nejprodávanější nahrávkou v historii vydavatelství je titul Ave Maria, obsahující nejslavnější zpracování této duchovní písně (interpreti Zdena Kloubová, soprán, Vladimír Roubal, varhany) a Smetanova Má vlast v podání Symfonického orchestru Českého rozhlasu za řízení Vladimíra Válka (s Dvořákovou Novosvětskou tvoří rovněž velmi žádaný komplet nazvaný Czech Golden Treasure - Český zlatý poklad).

Prohlédněte si kompletní sortiment nakladatelství a vydavatelství CLARTON.

Vydavatelství EDIT

Vydavatelství EDIT

Hudební vydavatelství a nakladatelství EDIT, spol. s r.o. působí na tuzemském trhu od roku 1992 a od počátku své činnosti se věnovalo především tvorbě nahrávek z oblasti dechové, folklórní a country hudby a nevyhýbalo se ani nahrávkám v oblasti hudby klasické.

Toto cílené zaměření přispělo k vybudování bohatého katalogu, který dnes představuje téměř 200 vydaných titulů s cca 3.000 skladbami. Byl tak vytvořen nejen rozsáhlý a pestrý fond nahrávek slavných a známých skladatelů, ale i předních špičkových orchestrů a skupin v široké žánrové paletě. Zastoupení předních špičkových kapel z oblasti dechové hudby, Moravankou Jana Slabáka počínaje, je zárukou kvalitního poslechu a oblíbených melodií.

Nepřehlédnutelná je však současně i nabídka dalších nahrávek z oblasti klasické hudby, lidovek a country, v neposlední řadě doplněná i o vánoční klasické melodie, např. v provedení Orchestru Václava Hybše nebo komorních orchestrů a sólistů.

Firma se dlouhodobě mj. také věnuje nakladatelské činnosti, vydávání hudebních publikací (učebnic) zaměřujících se např. na nejrůznější oblasti hudební nauky, sluchové výchovy, vydává notové materiály pro malé i velké orchestry, atp.

Prohlédněte si kompletní sortiment vydavatelství EDIT.

Hudební vydavatelství MUSIC VARS

Hudební vydavatelství MUSIC VARS

Samostatně hudební vydavatelství MUSIC VARS, spol. s r.o. působilo na tuzemském i zahraničním trhu od roku 1992, se soustředěnou a průběžnou snahou o široký žánrový rozsah. Za tu dobu bylo vydáno více než 150 titulů. 

MUSIC VARS se věnoval především vydávání vážné hudby, převážně v komorním provedení, ale v jeho nabídce je možné nalézt i velké orchestrální tituly v podání např. Symfonického orchestru hl. m. Prahy FOK, Jihočeské komorní filharmonie či Filharmonie Hradec Králové.

Vydavatelství část své činnosti soustředilo i na vydávání tvorby současných autorů v oblasti klasiky, zabývá se vydáváním dětských titulů ve formě písniček pro děti a tato CD patří k nejprodávanějším a velmi oblíbeným.

Velký podíl v nabídce firmy tvoří CD s nahrávkami dechové hudby se známými soubory jako je např. Moravěnka či Květovanka. Nelze opominout ani další tzv. úkrok stranou od oblasti klasického populáru až po jazz, či spolupráci s vynikajícím českým kytarovým sólistou a pedagogem Jiřím Jirmalem.

V historii firmy řada nahrávek získala mj. i ocenění Zlatá deska. Patří mezi ně např. tituly jako Má vlast v podání Symfonického orchestru hl. m. Prahy FOK, Magical Baroque Trumpet, nebo CD v interpretaci varhanistky Jiřiny Pokorné, či trumpetisty Miroslava Kejmara.

Prohlédněte si kompletní sortiment a poslechněte si ukázky hudby vydavatelství MUSIC VARS.


Hudební vydavatelství CLARTON, EDIT a MUSIC VARS vznikla samostatně, ale koncem roku 2010 byla v rámci fúze sloučena do jedné společnosti CLARTON, EDIT, MUSIC VARS CORPORATION, s.r.o.

Kontakt

CLARTON, EDIT, MUSIC VARS CORPORATION, s.r.o.

Prvního pluku 320/17
186 00  Praha 8

IČ:45146713
DIČ:CZ45146713

společnost s ručením omezeným zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 8759

Copyright 2015-2021, CLARTON, EDIT, MUSIC VARS CORPORATION, s.r.o., Česká republika, tel.: +420 731 571 804.